Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

OHSAS 18001

Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri zavádzaní a udržiavaní systémov manažérstva BOZP

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri zavádzaní a udržiavaní systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007. Našim cieľom je vytvárať systémy, ktoré plne rešpektujú potreby organizácie a zohľadňujú jej možnosti, bez zbytočnej byrokracie, pri zabezpečení ich efektivity a zvyšovaní ich účinnosti.

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri:

  • vykonávaní vstupnej analýzy stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vašich pracoviskách,
  • návrhu opatrení na základe vstupnej analýzy a tvorbe harmonogramu budovania a zavádzania systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • vypracovávaní základnej dokumentácie systému manažérstva BOZP podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007 a jej začleňovaní do už existujúcich manažérskych systémov vo vašej spoločnosti,
  • vypracovávaní analýzy rizík podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007 a požiadaviek platnej legislatívy SR,
  • vypracovávaní registrov právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP vzťahujúcich sa na vašu činnosť,
  • vykonávaní interných auditov vášho systému manažérstva BOZP,
  • vykonávaní preskúmania systému manažérstva BOZP manažmentom spoločnosti,
  • vykonávaní školení zamestnancov.


Tieto činnosti vykonávame ako celok, ale aj každú činnosť samostatne, na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti systémov manažérstva BOZP.