Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Kvalita

Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri zavádzaní a udržiavaní SMK

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri zavádzaní a udržiavaní systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 resp. podľa normy ISO TS 16949:2009 pre automobilový priemysel. Našim cieľom je vytvárať systémy, ktoré plne rešpektujú potreby organizácie a zohľadňujú jej možnosti, bez zbytočnej byrokracie, pri zabezpečení ich efektivity a zvyšovaní ich účinnosti.

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri:

  • vykonávaní posúdenia skutočného stavu systému manažérstva vo vašej organizácii,
  • návrhu opatrení na základe vstupného posúdenia skutočného stavu a tvorbe harmonogramu budovania a zavádzania systému manažérstva kvality,
  • vypracovávaní dokumentácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 resp. ISO TS 16949:2009 a jej začleňovaní do už existujúcich manažérskych systémov vo vašej spoločnosti,
  • vykonávaní interných auditov vášho systému manažérstva kvality,
  • vykonávaní preskúmania systému manažérstva kvality manažmentom spoločnosti,
  • vykonávaní školení zamestnancov.


Tieto činnosti vykonávame na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti systémov manažérstva kvality.