Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Školenia

Vykonávanie školiacej činnosti v oblasti manažérskych systémov

Ponúkame Vám nasledujúce školenia pre Vás a vašich zamestnancov:

 1. Oblasť systémov manažérstva kvality
  1. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008
  2. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa ISO TS 16949:2009
  3. Metóda analýzy možných chýb a ich dôsledkov – FMEA produktu a FMEA procesu
  4. Audit procesu
  5. Nástroje kvality
  6. Manazer kvality v automobilovom priemysle
  7. Štatistické riadenie procesov - SPC
  8. Firemný metrológ
  9. Spôsobilosť meracích systémov - MSA
  10. APQP/PPAP (APQP/PPAP)

 2. Oblasť systémov manažérstva BOZP
  1. Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001:2007
  2. Úvod do legislatívy SR v oblasti BOZP pre interných audítorov a manažérov systému manažérstva BOZP
  3. Hodnotenie rizík a stanovovanie opatrení v systéme manažérstva BOZP

 3. Oblasť systémov environmentálneho manažérstva
  1. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004

 4. Oblasť integrovaných manažérskych systémov
  1. Interný audítor integrovaného systému EMS a SMBOZP podľa ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
  2. Interný audítor integrovaného systému QMS, EMS a SMBOZP podľa ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007