Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Analýza pracovných rizík

Vypracovávanie komplexnej analýzy pracovných rizík

Ponúkame Vám vypracovanie komplexnej analýzy pracovných rizík využitím jednoduchej bodovej metódy resp. komplexnej metódy podľa skupiny IVSS.

Ponúkame Vám zabezpečenie:

 • identifikácie nebezpečenstiev,
 • identifikácie ohrození,
 • určenie pravdepodobnosti vzniku ohrození,
 • stanovenie významnosti dôsledkov,
 • vypracovanie zoznamu neakceptovateľných rizík,
 • vypracovanie akčného plánu na elimináciu resp. minimalizáciu rizík,
 • vypracovanie zoznamu neodstrániteľných rizík,
 • zabezpečenie informovania zamestnancov o výsledkoch posúdenie rizík a o prijatých opatreniach,
 • zabezpečenie aktualizácie posúdenia rizík.


Zároveň Vám ponúkame vypracovanie komplexnej analýzy technických rizík vašich strojov a zariadení metódou analýzy príčin a dôsledkov porúch FMEA, konkrétne:

 • rozdelenie strojov na logické celky a dôležité uzly,
 • identifikácia možných porúch,
 • identifikácia možných dôsledkov,
 • identifikácia možných príčin,
 • zhodnotenie rizík a návrh opatrení na ich elimináciu resp. minimalizáciu.


Tieto činnosti vykonávame ako celok, ale aj každú činnosť samostatne, na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti posudzovania rizík.