Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Štúdia EIA

Vypracovávanie štúdie EIA

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri vypracovávaní štúdie hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

V rámci našich služieb Vám ponúkame poradenstvo pri:

  • vypracovanie zámeru EIA,
  • oznámenie o zmene navrhovanej činnosti,
  • spracovanie správy o hodnotení činností alebo strategického dokumentu,
  • konzultácie ohľadom procesu EIA, prerokovanie zámeru / správy s účastníkmi konania,
  • zabezpečenie vypracovania podkladových štúdii (akustická, emisná, dopravná a iné),
  • komunikácia s dotknutými orgánmi štátnej správy.

Tieto činnosti vykonávame na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia.