Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Závažné priemyselné havárie (ZPH)

Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti v oblasti ZPH

Ponúkame Vám vypracovanie dokumentácie a vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri plnení povinností v zmysle zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií (ZPH).

Ponúkame Vám:

  • konzultačno-poradenskú činnosť pri kategorizácii podniku a vypracovanie predbežného odhadu rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie,
  • vypracovanie oznámenia o zaradení podniku,
  • hodnotenie rizika vzniku ZPH,
  • vypracovanie a aktualizáciu havarijného plánu,
  • vypracovanie programu prevencie závažných priemyselných havárií (PPZPH),
  • vypracovanie a implementáciu bezpečnostného riadiaceho systému (BRS),
  • vypracovanie a aktualizáciu bezpečnostnej správy,
  • zabezpečenie komunikácie s orgánmi štátnej správy pri plnení jednotlivých povinností.