Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

ISO 14001

Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri zavádzaní a udržiavaní EMS

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri zavádzaní a udržiavaní environmentálnych manažérskych systémov podľa normy ISO 14001. Našim cieľom je vytvárať systémy, ktoré plne rešpektujú potreby organizácie a zohľadňujú jej možnosti, bez zbytočnej byrokracie, pri zabezpečení ich efektivity a zvyšovaní ich účinnosti.

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri:

  • vykonávaní úvodného environmentálneho preskúmania na vašich pracoviskách,
  • návrhu opatrení na základe úvodného environmentálneho preskúmania a tvorbe harmonogramu budovania a zavádzania EMS,
  • vypracovávaní základnej dokumentácie EMS podľa požiadaviek normy ISO 14001 a jej začleňovaní do už existujúcich manažérskych systémov vo vašej spoločnosti,
  • vypracovávaní hodnotenia environmentálnych vplyvov na základe identifikácie environmentálnych aspektov,
  • vypracovávaní registrov právnych a iných požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia vzťahujúcich sa na vašu činnosť,
  • vykonávaní interných auditov vášho environmentálneho manažérskeho systému,
  • vykonávaní preskúmania EMS manažmentom spoločnosti,
  • vykonávaní školení zamestnancov.


Tieto činnosti vykonávame na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti environmentálnych manažérskych systémov.